גיוס ספונסרים - מצטייני הספורט הפאראלימפי.

זה לא סוד שהספורטאים הפאראלימיפיים אינם זוכים לאותה התמיכה להם זוכים ספורטאים שאינם נכים. אנחנו בחרנו להצדיע לספורטאים הפאראלימפיים ולמאמצים הנשגבים שנדרשים מהם כדי להגיע להישגים.

בטקס מרשים בהשתתפות מיטב הספורטאים אלכס אברבוך, ח"כ יואל רזבוזוב, ענבל פיזרו ויצחק ממיסטלוב. נחתם הסכם ספונסרים שמגיע להם כל כך.
Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp