מהו ליווי עסקי וכיצד הוא מתבצע?

 ליווי עסקי לבעלי עסקים הוא תהליך מובנה ומונחה של תמיכה וליווי עסקי לבעלי עסקים קיימים וגם, כמובן, למתכננים להקים עסק וזקוקים לשירותיו של יועץ עסקי או של מנהל פיתוח עסקי. יועץ עסקי לומד את העסק, מגדיר ומאפיין אותו, מנתח את המצב הקיים, מציע אסטרטגיה שיווקית לעסק, מקורות מימון, מתווה דרך אל המטרה של בעל העסק וממקד אותו באופנים להשגתה.

תנאי הכרחי לתועלת שניתן להפיק משירותי ייעוץ הוא גיבוש תכנית עסקית מפורטת שהיא חלק מרכזי מהמענה לשאלה איך פותחים עסק. תכנית כזאת חשוב לגבש לאחר בדיקת היתכנות וכדאיות של העסק.

חשיבותו של מאמן עסקי

כאשר העסק קם ועובד עדיין נדרש פיקוח וליווי של מאמן עסקי. היכרות עם השוק שבו פועל בעל העסק, לרבות רזולוציות עמוקות של התחום, שבו משווק העסק מוצר או שירות, נדרשת לצורך מיקוד הייעוץ ושימת דגש על חיזוק חוזקותיו ומיצוי היתרון היחסי הגלום בהן.

מאמן עסקי לומד את התרבות הארגונית הרווחת בעסק, את התפקידים המוטלים על אנשים במסגרתו. הוא מצביע על כפילויות או על חוסרים, בודק את אופן ניהול המלאי, תזרים המזומנים, מדיניות האשראי ועוד. מאמן שהוא גם מנהל פיתוח עסקי אמון על מיצוי פוטנציאל הייצור והשיווק בהינתן דרישה בשוק למוצר או לשירות, בחינת דרכים לעורר אותו ולהגבירו, ואף ליצור אותו בקרב קהלי יעד שלא יודעים על אודותיו.

 ליווי עסקי בשוק תנודתי

על מנת להפיק תועלת מהידע של המלווה העסקי נדרשת הסכמה לשתף פעולה וקבלת המלווה כסמכות המקצועית העליונה. הסכמה ונכונות לקבל את הייעוץ שלו אין פירושה כי נדרש ציות עיוור להנחיותיו אבל בהינתן היתרון שלו כבעל הידע והניסיון, ודאי נכון להתחשב בעצות ולנהוג על פיהן. עם זאת, הסמכות המוטלת על היועץ מחייבת אותו להיות דרוך וערני לתנודות הקבועות בשוק, ליזום מהלכים ולהגיב על מהלכים, להרחיב את סל המוצרים או לצמצמו בהתאם לשיקולי עלות- תועלת, וכל זאת תוך בחינה קבועה של המהלכים על פי האסטרטגיה העסקית.

יועץ עסקי בתפקיד שר הפנים ושר החוץ

יועץ עסקי פועל במקביל הן מחוץ לארגון והן בתוכו. הוא גם מעין שר החוץ וגם שר הפנים. בד בבד עם טיפול בנושא השיווק, הגבייה, איתור שווקים ולקוחות חדשים, על היועץ להידרש לאופן התפעול בתוך הארגון ולוודא כי כוח האדם ינוצל באופן שיגביר את התפוקה והפריון מבלי להגדיל את ההוצאות. הוא אמור לגרום לסינרגיה בתוך הארגון לפקח על עבודת המנהלים וליצור מסגרות שונות שבהן ניתן ורצוי להשמיע גם דעות שאינן מתיישבות ומתיישרות בהכרח עם דעת המנהל. הראייה שלו היא מולטיפוקלית – הוא רואה היטב את מה שנעשה בתוך הארגון ואת מה שנעשה מחוץ לו, בהינתן הבנה כי הארגון נדרש כל העת לבצע התאמות לשוק משתנה.

מתכונות שונות של ליווי עסקי

 ליווי עסקי יכול להתבצע במתכונות שונות, אשר בכל אחת מהן משתנה רמת המעורבות של המלווה בעסק ואחריותו לניהולו ולתפעולו השוטף. גם כאשר אין עוררין על סמכותו המקצועית של היועץ, חשוב להבין כי בשורה האחרונה האחריות על הצלחת העסק מוטלת על מנהליו. נכון להגדיר במשותף הן את תחומי העיסוק של היועץ, סמכויותיו, האחריות המואצלת עליו על ידי המנהלים ואון העבודה שלו בתוך הארגון. יועץ יכול לעבוד אפוא במתכונות שונות וברמות מעורבות שונות. מה שצריך לקבוע הוא התועלת שלו לעסק, מידת החיוניות שלו לעסק והיכולת שלו לעבוד בשיתוף פעולה עם אנשים בתוכו.

מנהל פיתוח עסקי – תפקיד חשוב ביותר בעסק

מנהל פיתוח עסקי הוא תפקיד רחב יותר מאשר יועץ עסקי. באופן טבעי הוא מעורב ופעיל יותר בעסק (בארגון) ושוקד על פיתוחו בראייה צופה עתיד. הוא מתכנן מהלכים על פי צרכי העסק ותפקידו גם להצביע על מוצרים או שירותים חדשים שנכון שהעסק ישקיע בפיתוחם. תפקידו הוא גם להצביע על מוצרים או שירותים שניתנים כחלק משגרת העבודה של העסק אף שנחיצותם פוחתת או שהתמורה עליהם קטנה.

 

Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp Share to Google+ Google+